Máy ly tâm Microlitre

Kết quả nhanh chóng trong ống microlitre!
Nhờ vào phạm vi độc đáo của họ về hiệu suất, máy ly tâm microlitre chủ yếu được sử dụng trong sinh học phân tử, vi sinh vật và nghiên cứu di truyền. Trong thực tế, bất cứ nơi nào tốc độ cao là cần thiết để tách hỗn hợp khối lượng nhỏ. Cánh quạt góc cho các ống phản ứng lên đến một tối đa. 2 ml là thiết bị tiêu chuẩn cho máy ly tâm này. Họ tạo ra giá tăng tốc ly tâm trên 30.000 x g. Tùy thuộc vào kích thước của cánh quạt, từ 12 đến 48 ống phản ứng mỗi lần chạy có thể được ly tâm. Cho các ống PCR hoặc dải PCR, bộ điều hợp thích hợp và cánh quạt đặc biệt có sẵn. Cánh quạt có nắp được trang bị một tính năng sinh học ngăn chặn đảm bảo an toàn tối đa các bình xịt nguy hiểm. 

example1