MIKRO 200R

MIKRO 220 là một máy ly tâm đề bàn mạnh mẽ và nhỏ gọn cho các ống xử lý microlitre 0,2 ml đến 2,0 ml. 
Nó được sử dụng trong nghiên cứu di truyền, virus và vi khuẩn. Trong một rotor góc, lực RCF lên đến 31.514, trong một rotor văng lực RCF lên đến 18.516. Một rotor trống cho phép quay tối đa là 60 ống microlitre mỗi lần chạy. 
Với với chạy yên tĩnh và mịn đóng góp cho một bầu không khí làm việc thoải mái và dễ chịu

example1