Tủ mát

Hettich Lab Technology đã được đổi tên trong năm 2009 để thực hiện một cam kết giới thiệu những dòng sản phẩm mới vào các sản phẩm khoa học và phòng thí nghiệm của gia đình HETTICH. HETTLITE là một dòng sản phẩm mới, HETTLINE cung cấp các ranges không thể thiếu của các Pipette chất lượng cho những người dùng kĩ tính và hiện đại. Với những yếu tố độc đáo, bao gồm sự bền bỉ và chính xác đi kèm với giá cả hợp lý cung cấp giá trị và hiệu quả cho thị trường nghiên cứu và các phòng thí nghiệm.

Trong khi bổ sung thêm các ranges cho các dòng sản phẩm, HETTICH sẽ tiếp tục thúc đẩy chất lượng, hiệu quả và phát triển các dòng sản phẩm mới cùng với các nhà lãnh đạo của cộng đồng khoa học.example1