Máy ly tâmĐáp ứng các nhu cầu ứng dụng khác nhau trong phòng thí nghiệm từ nghiên cứu lâm sàng, ngân hàng máu, phòng vi sinh, nuôi cấy mô, sinh học phân tử và di truyền học đến kiểm tra thuốc và protein...
Hệ thống máy ly tâm của chúng tôi cam kết cung cấp với những tính năng vượt trội về hiệu suất và độ tin cậy trong phòng thí nghiệm.
Năng suất thu nhận cao, linh hoạt, hiệu quả và dễ sử dụng với thiết kế sáng tạo cả phần thân máy, rotor và phụ kiện đi kèm.

 
EBA200

 
Máy li tâm nhỏ để bàn
Tốc độ li tâm tối đa 6.000 vòng/phút
Bao gồm rotor góc 8 vị trí cho ống 15ml
EBA270
 


 
Máy li tâm nhỏ để bàn
Tốc độ li tâm tối đa 4.000 vòng/phút
Bao gồm rotor văng 8 vị trí cho ống 15ml
EBA280

 
Máy li tâm nhỏ để bàn
Tốc độ li tâm tối đa 6.000 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor theo từng mục đích sử dụng, dung tích tối đa được 6 ống 50ml
Haematokrit 210 Máy li tâm mao quản
Tốc độ li tâm tối đa 13.000 vòng/phút
Bao gồm rotor 24 ống mao quản
Haematokrit 200

 
Máy li tâm mao quản
Tốc độ li tâm tối đa 13.000 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor 20 hoặc 24 ống mao quản
Mikro 185

 
Máy li tâm cho ống microliter
Tốc độ li tâm tối đa 13.300 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor theo từng mục đích sử dụng, dung tích tối đa được 24 ống 1.5-2ml
Mikro 200/200R

 
Máy li tâm cho ống microliter/Máy li tâm lạnh 200R (từ -10 độ C đến 40 độ C)
Tốc độ li tâm tối đa 15.000 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor theo từng mục đích sử dụng, dung tích tối đa được 30 ống 1.5-2ml
Mikro 220/220R

 
Máy li tâm cho ống microliter/Máy li tâm lạnh 220R (từ -20 độ C đến 40 độ C)
Tốc độ li tâm tối đa 18.000 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor theo từng mục đích sử dụng, dung tích tối đa được 48 ống 1.5-2ml hoặc 6 ống 50ml
Rotofix 32A

 
Máy li tâm để bàn
Tốc độ li tâm tối đa 6.000 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor theo từng mục đích sử dụng, dung tích tối đa được 4 ống 100ml hoặc 6 ống 94ml
Universal 320/320R

 
Máy li tâm để bàn/Máy li tâm lạnh Universal 320R (từ -20 độ C đến 40 độ C)
Tốc độ li tâm tối đa 15.000 vòng/phút
Có thể tùy chọn rotor theo từng mục đích sử dụng, dung tích tối đa được 4 ống 200ml hoặc 6 ống 94 ml
 
  

 

example1