MÁY LY TÂM ĐỂ BÀN


ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI TRONG LINH VỰC LY TÂM.
 
Hettich sản xuất một loạt các máy ly tâm để bàn cho hầu hết các ứng dụng phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Nhiều thiết bị, rôto và phụ kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu kỹ thuật, bất kể thể tích là bao nhiêu . Hệ thống kiểm soát nhiệt độ mạnh mẽ và ổn định đảm bảo mẫu của bạn được giữ ở nhiệt độ mẫu tối ưu, với cả mẫu làm mát và làm nóng. Ngoài các ứng dụng phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, nhiều ứng dụng đặc biệt có thể được cung cấp thông qua thư viện phụ kiện khổng lồ của chúng tôi và các tùy chọn được xây dựng tùy chỉnh của chúng tôi cho những ứng dụng có thách thức riêng.

 
EBA 200 | 200S

 
Thông số kỹ thuật
 •  Thể tích li tâm tối đa: 8 x 15 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 6,000 |8,000 vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 3,461| 6153 RCF
EBA 270
 


 
Thông số kỹ thuật
 •  Thể tích li tâm tối đa: 6 x 15 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 6,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 2,254 RCF
EBA 280 | 280S

 
Thông số kỹ thuật
 •  Thể tích li tâm tối đa: 6 x 50 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 6,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 2,254 | 5,071 RCF
     
Haematokrit 200

 
Thông số kỹ thuật
 •  Thể tích li tâm tối đa: Mao mạch 
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 13,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 16,060 RCF
Mikro 185

 
Thông số kỹ thuật
 •  Thể tích li tâm tối đa: 24 x 1.5-2  ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 14,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 18,845 RCF
Mikro 200 / 200R

 
Thông số kỹ thuật
 • Thể tích li tâm tối đa: 30 x 1.5 / 2 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 15,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 21,382 RCF
Mikro 220 / 220R

 
Thông số kỹ thuật
 • Thể tích li tâm tối đa: 60x 1.5-2.0 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 18,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 31,514 RCF
Rotofix 32A

 
Thông số kỹ thuật
 • Thể tích li tâm tối đa: 4x100 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 6,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 4,226 RCF
Universal 320 / 320R

 
Thông số kỹ thuật
 • Thể tích li tâm tối đa: 4x200 / 6x90 ml
 • Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 16,000  vòng/ phút
 • Lực li tâm tối đa: 24,900 RCF
 
  

 

example1